Onderzoeken in de rekenles - De rijke context van w&t

Publicatie downloaden Publicatie bestellen

Naast taal vormt rekenen een belangrijke basis in het primair onderwijs. Door deze positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum. In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

In de serie De rijke context van w&t verschenen ook:

Taal in de context van w&t

Lessonstudy bij w&t