Manifest Deltabooster

Publicatie downloaden

Onderzoek naar w&t in het onderwijs door filosofische gesprekken met kinderen . Wat was er eigenlijk eerst? Wetenschap of technologie?