Bedrijfsstages als onderdeel van de lerarenopleiding

Publicatie downloaden

Studenten natuur- en scheikunde van Fontys hogeschool Tilburg nemen deel aan de pilot bedrijfsstages als onderdeel van de lerarenopleiding.