Regio Noord-Holland & Flevoland

Wetenschap & Techniek prikkelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen ontwikkelen hun talenten door onderzoeken, redeneren en problemen oplossen. Vanuit het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland/Flevoland stimuleren wij de ontwikkeling van wetenschap en techniek- onderwijs op pabo’s en basisscholen, waarbij samenwerken, van elkaar leren en het uitwisselen van kennis centraal staan.

Vind hier alle gegevens van Ieder Kind een Talent om aan te sluiten bij het netwerk en aan de slag te gaan met w&t op school!

Uw netwerk
Ondersteuning

Uw regio kan u helpen bij:

  • professionalisering
  • uitbreiding en verrijking w&t
  • info & praktische voorbeelden 
Agenda Noord-Holland & Flevoland
bekijk alles

Geen agendapunten gevonden.