Regio Noord

Het regionale netwerk Bètapunt Noord verbindt alle lagen van het onderwijs met het bedrijfsleven op het gebied van wetenschap en technologie. Samen maken we kinderen en leerkrachten enthousiast voor wetenschap en technologie om goed voorbereid te zijn voor later. Dat is goed voor de landelijke economie in het algemeen en voor de regio in het bijzonder. 

Vind hier alle gegevens van Bètapunt Noord om aan te sluiten bij het netwerk en aan de slag te gaan met w&t op school!

Uw netwerk
Ondersteuning

Uw regio kan u helpen bij:

  • professionalisering
  • hulp bij invoering w&t
  • info & praktische voorbeelden