De rijke context van w&t

De rijke context van w&t

Wetenschap en technologie (w&t) biedt vele mogelijkheden tot verbinding aan andere vakken. Deze verbinding schept ruimte in het curriculum en maakt experimenteren met w&t mogelijk. Om te ondersteunen bij het zetten van de eerste stap zijn drie praktische publicaties ontwikkeld binnen de serie De rijke context van w&t.

Door de praktische insteek van de publicaties kan het direct worden toegepast in de klas. Ze zijn via onderstaande links gratis te downloaden.

In de serie De rijke context van w&t verschenen:

Taal in de context van w&t
Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de ontwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij taalontwikkeling erg goed kan worden gestimuleerd terwijl de leerlingen tegelijkertijd w&t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap ontwikkelen. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per leerlaag. 

Onderzoeken in de rekenles
Naast taal vormt rekenen de basis in het primair onderwijs. Door deze belangrijke positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum. In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

Lessonstudy bij w&t
Lessonstudy is een manier om als team op school gezamenlijk lessen te ontwerpen. Vooral voor relatief nieuwe aandachtsgebieden als wetenschap en technologie (w&t), is het een goede manier om samen na te denken over hoe een les het beste kan worden vormgegeven. Samenwerking tussen ervaren en startende leerkrachten is hierbij essentieel. De samenwerking doorbreekt vaste patronen en overwint blokkades. Lees in deze praktische uitgave hoe je met je team stap voor stap aan de slag kan gaan. Lessonstudy gaat over nieuwsgierigheid en ontwikkeling van de leerkrachten. Door de koppeling aan w&t, ga je ook direct aan de slag met nieuwsgierigheid en ontwikkeling van leerlingen. Twee vliegen in één klap!