Over kiezen voor technologie

Meer aandacht voor W&T in het onderwijs is nodig. Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit perspectief van de Nederlandse economie. In 2013 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen een Techniekpact opgesteld. Het Techniekpact 2020 is de basis voor het programma Kiezen voor technologie.

Het Techniekpact 2020 heeft onder andere de concrete doelstellingen:

  • Alle basisscholen doen in 2020 aan W&T
  • Meer technische oriëntatie in het VO

In het Techniekpact gaan onderwijsorganisaties en bedrijfsleven een hechtere verbinding aan om deze beweging te ondersteunen. Dit wordt concreet ingevuld in de regionale uitvoering van het Techniekpact in de landsdelen.

In het programma Kiezen voor technologie staan actiepunten die scholen steunen om met W&T aan de slag te gaan. Het borduurt enerzijds voort op bestaande, succesvolle benaderingen. Anderzijds bevat het nieuwe ambities. Uitgangspunt is dat u als leraar/schoolleider en schoolbestuur samen met scholen in uw regio aan de slag gaat om W&T te integreren in het onderwijs. U bepaalt samen de manier waarop dit gebeurt en welke punten hierbij belangrijk zijn.

U vindt hier de pdf versie van het actieplan.