Kiezen voor Technologie richt zich op de stimulering van wetenschap en technologie in het primair en voortgezet onderwijs, want met wetenschap en technologie ontwikkel je vaardigheden zoals kritisch denken, vindingrijkheid en creativiteit.

Zo bereiden we ons voor op de toekomst.

Highlights