Feiten en cijfers!

Feiten & cijfers

De uitvoering van het plan Kiezen voor Technologie is in volle gang! Zowel in de plannen van het PO als in het VO zijn duidelijke kwantitatieve doelstellingen opgenomen. Zo kunnen we zien waar alle gezamenlijke inspanningen toe hebben geleid. Daarbij is monitoring erg belangrijk. Waar staan we? Wat gaat er goed? Wat heeft extra aandacht nodig?

We zullen hier tussentijds de resultaten delen om te laten zien wat er reeds bereikt is.